Ohybná hadica M 14×1,5-1000 RV-06-VI
Ohybná hadica GTM-20-1000 K-B ¾” (plyn)
Ohybná hadica GTM-26-1000 K-B  1” (plyn)
Antivibračná spojka 1”
Antivibračná spojka 6/4””
Antivibračná spojka 2”
Antivibračná spojka NA 80
Antivibračná spojka NA 100