Regulačný termostat CAEM TU-V alebo TU-F 60-400 0C bez krytu, montovateľný na panel
Regulačný termostat CAEM TU-V alebo TU-F 30-90 0C bez krytu,montovateľný na panel
Regulačný termostat CAEM TU-V alebo TU-F 30-110 0Cbez krytu,montovateľný na panel
Regulačný termostat CAEM TU-V alebo TU-F 50-300 0C bez krytu,montovateľný na panel
Termostat nastaviteľný na stálu hodnotu CAEM TU-RM 90 0C bez krytu, montovateľný na panel, ručne odblokovací
Termostat nastaviteľný na stálu hodnotu CAEM TU-RM 120 0C bez krytu, montovateľný na panel, ručne odblokovací
Regulačný termostat CAEM TU-SC 30-90 0C s krytom, so snímačom na povrchu
Regulačný termostat CAEM TU-SA 4-40 0C s krytom
Regulačný termostat CAEM TU-10 B 30-90 0C s ponorným snímačom
Regulačný termostat CAEM TU-10 B 30-110 0C s krytom, s ponorným snímačom
Termostat nastaviteľný na stálu hodnotuCAEM TU-RM-B 95 0C s krytom, s ponorným snímačom, ručne odblokovací
Termostat nastaviteľný na stálu hodnotuCAEM TU-RM-B 120 0C s krytom, s ponorným snímačom, ručne odblokovací
Dvojitý regulačný termostat CAEM TU-COMBI AM-R 30-90 0C s krytom a s ponorným snímačom
Dvojitý regulačný termostat CAEM TU-COMBI AM-R 30-110 0C s krytom,ručne odblokovací ,s ponorným snímačom