Vysielač teploty Controlli C-358 55-120 0C
Vysielač teploty Controlli C-359 95-140 0C
Vysielač teploty Honeywell T991A1061
Vysielač tlaku pary Controlli B-351M 0,1-2 bar
Vysielač tlaku pary Controlli B-353M 1-14 bar
Vysielač tlaku pary Controlli B-354M 0-30 bar
Snímač tlaku Siemens QBE620-P10
Snímač tlaku Siemens QBE2002-P10
Snímač teploty KBA PT-100 L=120 mm
Snímač teplotyKBC PT-100 L=400 mm